1//===--- CapturedStmt.h - Types for CapturedStmts ---------------*- C++ -*-===//
2//
3// Part of the LLVM Project, under the Apache License v2.0 with LLVM Exceptions.
4// See https://llvm.org/LICENSE.txt for license information.
5// SPDX-License-Identifier: Apache-2.0 WITH LLVM-exception
6//
7//===----------------------------------------------------------------------===//
8
9
10#ifndef LLVM_CLANG_BASIC_CAPTUREDSTMT_H
11#define LLVM_CLANG_BASIC_CAPTUREDSTMT_H
12
13namespace clang {
14
15/// The different kinds of captured statement.
16enum CapturedRegionKind {
17 CR_Default,
18 CR_ObjCAtFinally,
19 CR_OpenMP
20};
21
22} // end namespace clang
23
24#endif // LLVM_CLANG_BASIC_CAPTUREDSTMT_H
25

source code of clang/include/clang/Basic/CapturedStmt.h